Poljoprivreda, prehrana i veterina

Tehničar nutricionist

By 14. ožujka, 2020 4 lipnja, 2020 No Comments

Materijali za 2. razred:

04. lipnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_Ekološka proizvodnja hrane izbb_Prodaja eko – proizvoda_2.r.

02. lipnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_Ekološka proizvodnja hrane izb._KORACI_DO_EKO-_ZNAKA_2.r.

Tehničar nutricionist_Ekooška proizvodnja hrane izb._ZASTITNI ZNACI EKO PROIZVODA_2.r.

Tehničar nutricionist_Osnove znanosti o prehrani_Vrste i svojstva začina_2.r.

19. svibnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_Ekološka proizvodnja hrane_Tlo_2.r.

Tehničar nutricionist_Ekološka proizvodnja hrane izb._Tržište eko- proizvoda_2.r.

29. travnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_Ekološka proizvodnja hrane_PLODORED_2.r.

28. travnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_Ekološka proizvodnja hrane_OTROVNOST_I_OPASNOST_SREDSTAVA_2.r.

27. travnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_Ekološka proizvodnja hrane_OSTACI_PESTICIDA_U_HRANI_2.r.

24. travnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_Ekološka proizvodnja hrane_ONECISCENJE_OKOLISA (1)_2.r.

23. travnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_Ekološka proizvodnja hrane_OBRADA_TLA_2.r.

21. travnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_Osnove znanosti o prehrani_Vrste i svojstva začina_2.

16. travnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_Ekološka proizvodnja hrane_Ekoloska_poljoprivreda_2.r.

08. travnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_Ekološka proizvodnja hrane_Dobri-losi_susjedi_2.r.

06. travnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_Botanika_Organografija_2.r.

01. travnja 2020.: 

Teh nutric_Osnove znanosti o preh II_ Sir -podjela i vrste_ 2 razr

23. ožujka 2020.:

Teh nutric_Osnove znanosti o prehrani 1 i II _Žitarice_2. raz 2 sata

Teh nutric_Osnove znanosti o prh II_Kava_2 raz

Teh nutric_Osnove znanosti o prh II_Pivo_2 raz

17. ožujka 2020.:

Tehničar nutricionist_Praktična nastava_ Konzerviranje dodacima_2.

Materijali za 4. razred: 

02. lipnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_Mikrobiologija namirnica_ Principi i metode zaštite namirnica od kvarenja_4.r.

21. svibnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_Pravilna prehrana_Prehrana osoba starije dobi_4.r.

Tehničar nutricionist_Kontrola kakvoće namirnica_Načela dobre higijenske prakse_4.r.

07. svibnja 2020.:

Tehničar nutricionist_praktična nastava_Turistički proizvod _4.r.

30. travnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_Mikrobiologija namirnica_Principi i metode zaštite namirnice od kvarenja_4.

Tehničar nutricionist_Kemijska analiza ulja i masti_Određivanje kiselinskog i peroksidnog broja_6h_4.r.

28. travnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_Osnove tehnologije namirnica_Konzerviranje mesa_4.r.

27. travnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_Kontrola kakvoće namirnica_ANALIZA MASTI I ULJA_4.r.

21. travnja 2020.: 

Tehničar nutricionist_praktična nastava_ Metode i instrumenti marketinškog istraživanja _4.r.

Tehničar nutricionist_praktična nastava_Turistički proizvod_ 4.r.

02. travnja 2020.: 

Teh nutric_Pravilna prehrana_Enteralna i parenteralna prehrana_4 raz

31. ožujka 2020.: 

Tehničar nutricionist_Kontrola kakvoće namirnica_Određivanje ukupne tvrdoće_zadaci uz vježbu_ 4.r.

30. ožujka 2020.: 

Tehničar nutricionist_Kontrola kakvoće namirnica_Određivanje ukupne tvrdoće_ 4.r.

24. ožujka 2020.:

Teh nutric_Mikrobiologija namirnica-građa zrna žita i izgled škrobnih zrna_4 raz

23. ožujka 2020.:

Teh nutric_Pravilna prehrana_Alternativni načini prehrane_4 raz

17. ožujka 2020.:

Tehničar nutricionist_Mikrobiologija namirnica_principi i metode zaštite namirnica od kvarenja_4.r