Poljoprivreda, prehrana i veterina

Poljoprivredni tehničar – opći

By 14. ožujka, 2020 4 lipnja, 2020 No Comments

Materijali za 2. razred: 

04. lipnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar_Zaštita bilja_ Zooicidi_2.r.

Poljoprivredni tehničar_Zaštita bilja_ZAŠTITA SOJE_2.r.

Poljoprivredni tehničar_Zaštita bilja_Zaštita šljive_2.r.

02. lipnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar_Zaštita bilja_ Korovi_2.r.

21. svibnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_Proizvodnja krmnog bilja_SUDANSKA_TRAVA_(SORGHUM_SUDANENSE)_izb.2.r.

19. svibnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_Proizvodnja krmnog bilja_Raz_izb.2.r.

Poljoprivredni tehničar opći_Proizvodnja krmnog bilja_KRMNO_BILJE_izb.2.r.

Poljoprivredni tehničar opći_Proizvodnja krmnog bilja_PKB_-_biljke_izb.2.r.

07. svibnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_Proizvodnja krmnog bilja_Krmna_mrkva_(Daucus_carota_ssp._sativus)_izb.2.r.

04. svibnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_Proizvodnja krmnog bilja_izb.2.r.

30. travnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_Proizvodnja krmnog bilja_Stocna_koraba_izb.2.r.

29. travnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_Proizvodnja krmnog bilja_OSNOVNE_MJERE_DORADE_I_PRIPREME_SJEMENA_ZA_SJETVU_izb.2.r.

28. travnja 2020.:

Poljoprivredni tehničar opći_Proizvodnja krmnog bilja_KRMNO_BILJE__izb.2.r.

27. travnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_Proizvodnja krmnog bilja_Gnojidba_i_gnojiva_izb.2.r.

Poljoprivredni tehničar opći_Proizvodnja krmnog bilja_GRAHORICA_izb.2.r.

23. travnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_Proizvodnja krmnog bilja_SIRAK_(Sorghum_vulgare)_izb.2.r.

21. travnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_Proizvodnja krmnog bilja_SOJA_izb.2.r.

20. ožujka 2020.: 

Polj teh opći_Ratarstvo_Morfologija pšenice_2 raz

Materijali za 3. razred: 

02. lipnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_Ratarstvo_ Morfologija kukuruza.ppt-korijen, stabljika-i-list_3.r.

Poljoprivredni tehničar opći_Ratarstvo_ Podjela korova_3.r.

Poljoprivredni tehničar_Zaštita bilja_ Bolesti i stetnici pelargonija_3.r.

21. svibnja 2020.:

Poljoprivredni tehničar_Zaštita bilja_Postanak, razvoj i širenje biljnih bolesti_3.r.

Poljoprivredni tehničar opći_Ratarstvo_Podjela korova_3.r.

Poljoprivredni tehničar opći_Vinogradarstvo_NJEGA MLADOG VINOGRADA_3.r.

19. svibnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_Ratarstvo_Morfologija kukuruza.ppt-korijen, stabljika-i-list_3.r.

Poljoprivredni tehničar opći_Ratarstvo_Kukuruz -morfologija.ppt-cvat, cvijet, plod_3.

Agrotehničar, Poljoprivredni tehničar opći, Agroturistički tehničar_Govedarstvo_Stočarstvo_Ocjena utovljenosti i kakvoće goveda za klanje_3.r.

04. svibnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_Morfologija vinove loze_3.r.

28. travnja 2020.: 

Polj teh opći_Povrćarstvo_mrkva_NC_3 raz

Polj teh Opći_Stočarstvo_TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE MLIJEKA_3 raz

24. travnja 2020.: 

Polj teh opći_Povrćarstvo_persin_NC_3 raz

23. travnja 2020.: 

Polj teh opći_Povrćarstvo_rotkvica_NC_3 raz

20. travnja 2020.:

Poljoprivredni tehničar opći_Povrćarstvo_Rotkvica_3.r.

17. travnja 2020.: 

Polj teh opći_Povrćarstvo_cikla_NC_3 raz

Polj teh opći_Povrćarstvo_PAPRIKA – morfologija i zdravstvena vrijednost_3 raz

Polj teh opći_Povrćarstvo_PATLIDŽAN_3 raz

16. travnja 2020.: 

Polj teh opći_Povrćarstvo_TEHNOLOG. UZGOJA PAPRIKE NA OTVORENOM_3 raz

15. travnja 2020.: 

Polj teh opći_Povrćarstvo_LUBENICA_3 raz

Polj teh opći_Stočarstvo_TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE GOVEĐEG MESA_3 raz

Polj teh opći_Voćarstvo_UZGOJNI OBLIK BOUCHE THOMAS_3 raz

Polj teh opći_Voćarstvo_UZGOJNI OBLIK PALMETA_3 raz

Polj teh opći_Zaštita bilja_Korovi_3 raz

09. travnja 2020.: 

Polj teh opći_Vinogradarstvo08 ESCA ILI APOPLEKSIJA LOYE STEREUM HIRSUTUM_3 raz

Polj teh opći_Zaštita bilja_Izračunavanje količine pesticida za aplikaciju_3 raz

Polj teh opći_Povrćarstvo_KRUMPIR_3 raz

Polj teh opći_Stočarstvo_PASMINE GOVEDA_3 raz

Polj teh opći_Vinogradarstvo_07 CRNA bijela TRULEŽ BOBA_3 raz

08. travnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_Voćarstvo_REZIDBA VOĆAKA_3.r.

Poljoprivredni tehničar opći_Povrćarstvo_Pitanja za ponavljanje-mrkva, cikla…_3.r.

Poljoprivredni tehničar opći_Povrćarstvo_Peršin_3.r.

06. travnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_Povrćarstvo_Cikla_3.r.

Poljoprivredni tehničar opći_Povrćarstvo_Mrkva_3.r.

Poljoprivredni tehničar opći_Vinogradarstvo Sustavi uzgoja trsa vinove loze_3.r.

02. travnja 2020: 

Polj teh opći_Povrćarstvo_PORILUK_3 raz

Polj teh opći_Zaštita bilja_Peronospora vinove loze (simptomi)_3,4 raz

01. travnja 2020.: 

Polj teh opći_Povrćarstvo_lukovičaste p.-LUK_3 raz

Polj teh opći_povrćarstvo_MRKVA_3 raz

31. ožujka 2020.: 

Polj teh opći_Vinogradarstvo_09 VIROZE I FITOPLAZME VINOVE LOZE_3 raz

Polj teh opći_Voćarstvo_UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU_3 raz

30. ožujka 2020.: 

Polj teh opći_Povrćarstvo_KRASTAVAC_3 raz (1)

Polj teh opći_Ratarstvo_Riža – Oryza sativa_3 raz

26. ožujka 2020.: 

Polj.teh. opći_Vinogradarstvo_Sustavi uzgoja trsa vinove loze_3. razred

Polj.teh.opći – Povrćarstvo- Porodica Cucurbitaceae-tikvenjače_3. razred

Polj teh opći_Povrćarstvo_DINJA_3 raz

Polj teh opći_Povrćarstvo_KRASTAVAC_3 raz

Polj teh opći_Zaštita bilja_Peronospora – zaštita od bolesti_3,4 raz

polj teh opći_Zaštita bilja_Peronospora – biologija bolesti_3, 4 raz

 

25. ožujka 2020.: 

Polj teh opći_Ratarstvo_Podjela korova_3 raz

Polj teh opći_Vinogradarstvo_06 SIVA PLIJESAN VINOVE LOZE_3 raz


24. ožujka 2020.: 

Polj teh opći_Povrćarstvo_ CELER_3 raz

Polj teh opći_Povrćarstvo_ČEŠNJAK_3 raz

Polj teh opći_Ratarstvo_Kukuruz – morfologija.ppt-cvat, cvijet, plod_3 raz

Polj teh opći_Ratarstvo_Morfologija kukuruza.ppt-korijen, stabljika-i-list_3 raz

Polj teh opći_Vinogradarstvo_03 PEPELNICA VINOVE LOZE_3 raz

Polj teh opći_Vinogradarstvo_04 CRNA PJEGAVOST_3 raz

Polj teh opći_Vinogradarstvo_05 CRVENA PALEŽ_3 raz

23. ožujka 2020.: 

Polj teh opći_Povrćarstvo_VLASAC_3 raz

Polj teh opći_Ratarstvo_Riža Oryza sativa-Morfologija_3 raz

20. ožujka 2020.:

Polj teh opći_Vinogradarstvo_01 Zaštita vinove loze 3 raz_da

Materijali za 4. razred: 

08. svibnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_ Voćarstvo_ZNAČAJ, PORIJEKLO I BIOLOŠKE OSOBINE LIJESKE_4.r. (1)

04. svibnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_ Voćarstvo_ZNAČAJ, PORIJEKLO I BIOLOŠKE OSOBINE LIJESKE_4.r. (1)

30. travnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_VINSKI PODRUMI_4.r.

29. travnja 2020.: 

Polj teh opći_Stočarstvo_HIBRIDIZACIJA_4 raz

Poljoprivredni tehničar opći_ Vinarstvo_Proizvodnja crnog vina – maceracija_4.r.

24. travnja 2020.: 

Polj teh opći_Stočarstvo_Reprodukcija peradi_4 raz

23. travnja 2020.: 

Polj teh opći_Zaštita bilja_Bolesti povrtlarskih kultura_4 raz

21. travnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_Vinarstvo_Tehnologija proizvodnje pjenušavih vina_4.r.

20. travnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_Poljoprivredna mehanizacija_Traktorske i kamionske prikolice_4.r.

Poljoprivredni tehničar opći_Vinarstvo_NEDOSTACI, BOLESTI I MANE VINA 2h_4.r.

Poljoprivredni tehničar opći_Poljoprivredna mehanizacija_Strojevi-i-alati_Transport_Prikolice_4.r.

17. travnja 2020.: 

Polj teh opći_Stočarstvo_PASMINE KOKOŠI_4 raz

Polj teh opći_Vinarstvo_Osnove degustacije vina_4 raz

Polj teh opći_Vinogradarstvo_14 VINOVE PIPEe_B_4 raz

16. travnja 2020.: 

Polj teh opći_Vinogradarstvo_15 CIGARAŠ_4 raz

Polj teh opći-Stočarstvo_METODE UZGOJA U SVINJOGOJSTVU_4 raz

15. travnja 2020.: 

Polj teh opći_Vinogradarstvo_14 VINOVE PIPE_ A-4 raz

09. travnja 2020.: 

Polj teh opći_Vinarstvo_Osnove degustacije vina_4 raz

Polj teh opći_Vinogradarstvo_13 Gusjenica grba korak_4 raz

08. travnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_ Vinarstvo_Koraci tehnologije proizvodnje vina_4.r.

06. travnja 2020.: 

Poljoprivredni tehničar opći_Vinarstvo_ PODJELA VINA_4.r.

02. travnja 2020.: 

Polj teh opći_Zaštita bilja_Peronospora vinove loze (simptomi)_3,4 raz

01. travnja 2020.: 

Polj teh opći_Vinogradarstvo_16 Crveni voćni pauk-4 raz

Polj teh opći_Zaštita bilja_GRAĐA TIJELA KUKCA_4 raz

31. ožujka 2020.: 

Polj teh opći_Zaštita bilja_Zaštita šljive_4 raz

Poljoprivredni tehničar opći_Izborni predmet_POTREBE I ŽELJE_ NJIHOVA HIJERARHIJA_4. razred

30. ožujka 2020:

Polj teh opći_Zaštita bilja_ZAŠTITA SOJE_4 raz

26. ožujka 2020.: 

Polj teh opči_Zaštita bilja_Peronospora – zaštita od bolesti_3,4 raz

polj teh opći_Zaštita bilja_Peronospora – biologija bolesti_3, 4 raz

Polj. tehničar opći_ Vinarstvo _NJEGA I DORADA VINA_ 4. razred

25. ožujka 2020.: 

Polj teh opći_Vinogradarstvo_11 grozdovi moljci_4 raz

Polj teh opći_Vinogradarstvo_12 LOZINE GRINJE ŠIŠKARICE_4 raz

24. ožujka 2020.: 

Polj teh opći_Vinogradarstvo_4 raz

23. ožujka 2020.:

Polj teh opći_Vinarstvo_Tehnologija proizvodnje bijelih vina_4 raz

Polj teh opći_Vinarstvo_Tehnologija proizvodnje crnih vina_4 raz

20. ožujka 2020.:

Poljop teh opći_Vinarstvo_Sumporenje_4 raz

19.ožujka 2020.:

Polj teh opći_Vinogradarstvo_10 Štetnici vinove loze filoksera_4 raz