Poljoprivreda, prehrana i veterina

Mesar

By 14. ožujka, 2020 2 lipnja, 2020 No Comments

Materijali za 3. razred:

21. svibnja 2020.: 

Mesar_Praktična nastava_Kolagen_3.r.

30. travnja 2020.: 

Mesar_Autohtona proizvodnja i prerada mesa_Dalmatinski pršut1_3.r.

29. travnja 2020.:

Mesar_Praktična nastava_Kolagen_3.r.

15. travnja 2020.: 

Mesar_Prerada mesa i mesne prerađevine_Polutrajni proizvodi_3.r.

Mesar_Prerada mesa i mesnih prerađevina_Trajni suhomesnati proizvodi1_3.r.

Mesar_Prerada mesa i mesnih prerađevina_Trajni suhomesnati proizvodi2_3.r.

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_PowerPoint – Izrada nove prezentacije, otvaranje i spremanje prezentacije _3.r.

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_PowerPoint – Pozadina slajda_3.r.

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_PowerPoint – Rad sa slajdovima (dodavanje, pogled, kopiranje, premještanje i brisanje) _3.r.

09. travnja 2020.:

Mesar_Prerada mesa i mesne prerađevine_Obarene kobasice_3.r.

08. travnja 2020.: 

Mesar_Prerada mesa i mesnih prerađevina_Polutrajni proizvodi_3.r.

Mesar_Prerada mesa i mesnih prerađevina_Proizvodi od usitnjenoga i komada mesa_3.r.

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_Word – Ispis dokumenta_3.r.

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_Word – Mijenjanje obilježja pisma_3.r.

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_Word – Oblikovanje stranice_3.r.

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_Word – Oblikovanje teksta_3.r. (1)

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_Word – Obrubi i sjenčanja_3.r.

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_Word – Zaglavlje i podnožje_3.r.

06. travnja 2020.:

Mesar_Prerada mesa i mesne prerađevine_ Obarene kobasice_3.r.

Mesar_Prerada mesa i mesne prerađevine_Trajne kobasice_3.r.

02. travnja 2020.: 

Mesar_Praktič nastava u školi_Konzerve_3 raz