Dragi učenici,

danas vas pozivamo u proučavanje jedne teme o čijoj važnosti možda niste razmišljali kao pojedinac, ali je izuzetno važna za vaš svakodnevni život, život vaših bližnjih, rodbine, prijatelja, svih nas. Biti zdravstveno pismen, podrazumijeva osobne, kognitivne (misaone) i socijalne vještine koje određuju sposobnost pojedinca da dobije pristup, razumije i koristi (medicinske) informacije za promicanje i održavanje dobroga zdravlja. Zdravstvena pismenost jedan je od preduvjeta za potpunije korištenje zdravstvenih usluga. Loša komunikacija pojedinac-liječnik rezultira nedovoljnom razinom zdravstvene pismenosti, što posljedično dovodi do problema pravovremene dostupnosti zdravstvene usluge i do povećanja troškova zdravstva (npr. izdvajanja za lijekove, troškova specijalističih pregleda i sl.). Neadekvatna, manjkava ili nerazumljiva zdravstvena informacija, odnosno neadekvatan način komuniciranja te informacije, predstavljaju barijere u korištenju zdravstvenoga sustava, čime se pridonosi neefikasnosti zdravstvenoga sektora u cjelini! Primjerice, niska razina zdravstvene pismenosti dovodi do niskog osobnog zdravstvenog stanja, rezultira povećanim brojem boravaka u bolnici i povećanim troškovima za cjelokupni zdravstveni sustav! Problem leži u tome što nam zdravstvena pismenost postaje važna tek u trenutku kad prestajemo biti zdravi! Međutim, zdravstvena pismenost potrebna nam je upravo u tome da preveniramo nastanak bolesti i što duže održimo željenu razinu zdravlja.

U vašim obrazovnim sektorima u mapi Zajedničke teme pripremljeni su prijedlozi za provođenje projekta Zdravstvena pismenost.

Želimo vam uspješno istraživanje!