Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Kemijski tehničar

By 14. ožujka, 2020 28 svibnja, 2020 No Comments

Nastavni materijali za 2. razred:

28.5.2020.

Kemijski tehničar_Analitička kemija s vježbama_Analiza zraka_2. razred

19.5.2020.

Kemijski tehničar_Analitička kemija s vježbama_Određivanje željeza po Zimmerman-Reinhardtu_2. razred

Kemijski tehničar_Analitička kemija s vježbama_Određivanje bakra jodometrijskom titracijom_2. razred

12.5.2020.

Kemijski tehničar_Analitička kemija s vježbama_Kvalitativno određivanje aniona na temelju preliminarnih ispitivanja_2. razred

30.4.2020.

Kemijski tehničar_Anorganska kemija s vježbama_Dušikova skupina elemenata-1. dio_2. razred

Kemijski tehničar_Anorganska kemija s vježbama_Dušikova skupina elemenata-2. dio_2. razred

28.4.2020.

Kemijski tehničar_Analitička kemija s vježbama_Jodometrija i jodimetrija_2. razred

23.4.2020.

Kemijski tehničar_Analitička kemija s vježbama_Taložne titracije_2. razred

16.4.2020.

Kemijski tehničar_Analitička kemija s vježbama_Standardizacija otopine kalijeva permanganata_2. razred_zvuk

14.4.2020.

Kemijski tehničar_Anorganska kemija s vježbama_Halogeni elementi-ponavljanje_2. razred

9.4.2020.

Kemijski tehničar_Anorganska kemija s vježbama_Halkogeni elementi_2. razred

Kemijski tehničar_Anorganska kemija s vježbama_Halogeni i halkogeni elementi-ponavljanje_2. razred

8.4.2020.

Kemijski tehničar_Analitička kemija s vježbama_Redoks metode_2. razred

26.3.2020.

Kemijski tehničar_Anorganska kemija_Spojevi halogenih elemenata_2. razred

Kemijski tehničar_Analitička kemija_Kompleksometrijske titracije_vj_2. razred

24.3.2020.

Kemijski tehničar_Izabrani kemijski pokusi_Prirodni indikatori_1. i 2. Razred

Kemijski tehničar_Analitička kemija_Kompleksometrija_2. razred

23.3.2020.

Kemijski tehničar_Anorganska kemija_Halogeni elementi_2. razred

20.3.2020.

Kemijski tehničar_Fizikalna kemija_Brzina kemijske reakcije_2. razred

19.3.2020.

Kemijski tehničar_Anorganska kemija_Halkogeni elementi_2.razred

18.3.2020.

Kemijski tehničar_Anorganska kemija_Svojstva i dobivanje halogenih elemenata_2. razred

Nastavni materijali za 3. razred:

28.5.2020.

Kemijski tehničar_Organska kemija s vježbama-ponavljanje i utvrđivanje_3. razred

Kemijski tehničar_Organska kemija s vježbama_Klorofil_3. razred

Kemijski tehničar_Organska kemija s vježbama_Antibiotici_3. razred

Kemijski tehničar_Organska kemija s vježbama_Alkaloidi_3. razred

26.5.2020.

Kemijski tehničar_Organska kemija s vježbama_Dokazivanje aldehidne skupine_3. razred_video lekcija

Kemijski tehničar_Organska kemija s vježbama_Masti i ulja_3. razred

19.5.2020.

Kemijski tehničar_Organska kemija s vježbama_Aspirin_3. razred

12.5.2020.

Kemijski tehničar_Tehnološke operacije s vježbama_Prijenos topline kondukcijom_3. razred_video lekcija

8.5.2020.

Kemijski tehničar_Tehnološke operacije s vježbama_Prijenos tvari difuzijom_3. razred_video lekcija

7.5.2020.

Kemijski tehničar_Fizikalna kemija_Elektrokemija_3. razred

29.4.2020.

Kemijski tehničar_Organska kemija s vježbama_Strukturne osobitosti, imenovanje i fizikalna svojstva estera_3. razred

Kemijski tehničar_Organska kemija s vježbama_Priprava, kemijska svojstva estera i esteri u svakodnevnom životu_3. razred

Kemijski tehničar_Organska kemija s vježbama_Priprava karboksilnih kiselina, k. kiseline u svakodnevnom životu_3. razred

21.4.2020.

Kemijski tehničar_Fizikalna kemija_Izračunavanje pH kiselina i baza_3. razred

9.4.2020.

Kemijski tehničar_Organska kemija s vježbama_Kiralnost i stereoizomerija_3. razred

Kemijski tehničar_Organska kemija s vježbam_Konfiguracija i optička aktivnost kiralne molekule u svakodnevnom životu_3. razred

Kemijski tehničar_Fizikalna kemija_Brzina kemijske reakcije-ponavljanje_3. razred

8.4.2020.

Kemijski tehničar_Organska kemija s vježbama_Karboksilne kiseline i derivati-ponavljanje i utvrđivanje gradiva_3. razred

Kemijski tehničar_Fizikalna kemija_Utjecaj vanjskih čimbenika na ravnotežu kemijskih reakcija_3. razred

2.4.2020.

Kemijski tehničar_Organska kemija s vježbama_Karboksilne kiseline_Definicija, vrste, nazivlje_3. razred_zvuk

Kemijski tehničar_Organska kemija s vježbama_Karboksilne kiseline-Svojstva, upotreba, dobivanje_3. razred_zvuk

1.4.2020.

Kemijski tehničar_Fizikalna kemija_Ravnoteža kemijskih reakcija_3 razred

25.3.2020.

Kemijski tehničar_Fizikalna kemija_Brzina kemijske reakcije_3. razred

24.3.2020.

Kemijski tehničar_Organska kemija_Karboksilne kiseline_3. razred

23.3.2020.

Kemijski tehničar_Analitička kemija_Redoks titracije_3. razred

19.3.2020.

Kemijski tehničar_Organska kemija_Dobivanje i svojstva etera_3. razred

18.3.2020.

Kemijski tehničar_Organska kemija_Dobivanje i svojstva fenola_ 3. razred