Elektrotehnika i računalstvo

Nastavni plan i program/kurikulum

 

 

 

Poštovane nastavnice i nastavnici,

Festo Didactic organizira besplatne webinare za upotrebu simulatora LVSIM-EMS.
Simulator se može koristiti za virtualne vježbe iz područja elektrotehnike.
Područja elektrotehnike iz kojih je moguće raditi vježbe:
– Napajanja
– RLC krugovi
– Motori
– Generatori
– Transformatori
Kratak video o funkcijama simulatora:
https://www.youtube.com/watch?v=4t-zpR7ynh0
Simulator je besplatan za korištenje do kraja srpnja.
Za preuzimanje simulatora i prijavu na webinar kontaktirati Festo d.o.o. Zagreb
antonio.radic@festo.com