Šumarstvo, prerada i obrada drva

Primjeri digitalnih obrazovnih sadržaja

By 19. ožujka, 2020 2 lipnja, 2020 No Comments

ŠUMARSKI TEHNIČAR TZP_DENDROLOGIJA_determinacija vrsta na terenu_2 raz

ŠUMARSKI TEHNIČAR TZP_DENDROLOGIJA_determinacija vrsta na terenu_3 raz

Dizajner DT_Materijali_Greške u građi drva_1 razred

Stolar i Stolar JMO_ Crtanje s konstrukcijama_NAMJEŠTAJ ZA SJEDENJE-stolica_2.razred

Šumarski tehničar_ TZP_Ekologija_Voda i onečišćenje voda_2. razred

Dizajner DT_Tehničko crtanje_Pravilni mnogokuti_1. razred

Dizajner DT_Greške drva 1_1. razred 

Šumarski tehničar_Dendrologija_Grab_2. razred

Pedologija_Struktura tla

Šumarski tehničar_Dendrologija_rod Alnus- Johe – 2. razred

Šumarski tehničar TZP_ Opća i primijenjena ekologija_Zaštita prirode_more_3. razred

Stolar i Stolar JMO_Tehnologija zanimanja_LJEPILA_2 razred

Stolar i Stolar JMO_Poznavanje materijala_BRUSILA_2 razred

Šumarski tehničar_TZP_Iskorišćivanje šuma_Norme za drvo četinjača_3.razred

Šumarski tehničar TZP_Tehničko crtanje i nacrtna geometrija_Kosa projekcija_1.razred

DT i DT Restaurator_Fumigacija_Fumigacija drva_4. razred

DIZAJNER DT_CNC tehnologija_Bušenje, Xilog+_Razlika između jednostavnog i optimiziranog bušenja_3 razred

Šumarski tehničar_Uzgajanja šuma_Proizvodnja sadnica u posudama_2 razred

Dizajner DT_CNC tehnologija_Osnove glodanja Xillog_3. razred

Šumarski tehničar_Anatomija i tehnologija drva_Akustična svojstva drva_2. razred

Stolar i Stolar JMO_ Tehnologija zanimanja_Stilovi kuhinja_3 razred

Šumarski tehničar TZP_Lovstvo_TRAGOVI DIVLJAČI_4. razred

Šumarski tehničar_Uređivanje šuma_Osnova gospodarenja-Vrste karata_4. razred

Šumarski tehničar_ TZP_Dendrologija_Hrast lužnjak i hrast kitnjak_2. razred

Stolar i stolar JMO_Tehnologija zanimanja, PN_siguran rad na stacionarnoj KP_2. razred

DT i DT Restaurator_ Praktikum tehnologije i sastavljanja_Alati za stezanje_1. razred

Šumarski tehničar,TZP_Dendrologija_Borovnica i brusnica_3. razred

Šumarski tehničar,TZP_Botanika_Cvijet_1. razred

Šumarski tehničar_TZP_Oplemenjivanje šumskog drveća_Cijepljenje_CIJEPLJENJE U RASKOL_4. razred

Stolar i Stolar JMO_Praktična nastava_običan križni preklop_1. razred

Dizajner DT_Nacrtna geometrija_konstrukcija elipse pomoću fokusa_1. razred

Šumarski tehničar TZP_ Dendrologija_Porodica žirnjače – vježbe_2. razred

Dizajner DT_CNC tehnologije u proizvodnji namještaja_Materijali za oblaganje rubova_2.razred

Šumarski tehničar_Iskorišćivanje šuma_Norme za furnirske trupce listača_3. razred(2 sata)

Šumarski tehničar_Radni strojevi i alati_Vrste prijenosa-zupčani prijenos_2.razred (2 sata)

Šumarski tehničar TZP_ Dendrologija_crni orah_2. razred

Stolar i stolar JM_Praktična nastava_Opoluzatvoreni kosi zupci_1. razred

Stolar i stolar JMO_Praktična nastava_otvoreni ravni zupci_1. razred

Stolar i stolar JMO_Praktična nastava_otvoreni kosi zupci_1. razred

Šumarski tehničar TZP_Zaštita šuma_Zeleni hrastov savijač_4.razred

Šumarski tehničar TZP_Dendrologija_Crna topola_2.razred

Šumarski tehničar TZP_Botanički vrt i arboretum_2. razred

Šumarski tehničar_Uređivanje šuma-Izrada osnove gospodarenja_4.razred (2 sata)