Poljoprivreda, prehrana i veterina

Pekar

By 14. ožujka, 2020 4 lipnja, 2020 No Comments

Materijali za 3. razred: 

02. lipnja 2020.: 

Pekar_Tehnologija zanimanja_SPECIJALNE VRSTE PECIVA I PEKARSKIH PROIZVODA_3.r.

Pekar_tehnologija zanimanja_PROIZVODNJA MEDENJAKA_3.r.

19. svibnja 2020.: 

Pekar_Računalstvo_CC licence_3 raz

Pekar_Računalstvo_Tradicijska slastica moga kraja_3 raz

Pekar_Tehnologija zanimanja_BOLESTI KRUHA_3.r.

Pekar_Računalstvo_Biti blagajnik razreda_3 raz

15. travnja 2020.: 

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_PowerPoint – Rad sa slajdovima (dodavanje, pogled, kopiranje, premještanje i brisanje) _3.r.

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_PowerPoint – Pozadina slajda_3.r.

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_PowerPoint – Izrada nove prezentacije, otvaranje i spremanje prezentacije _3.r.

09. travnja 2020.:

Pekar_Etno pekarska proizvodnja_SALENJACI_3.r.

08. travnja 2020.: 

Pekar_Tehnologija zanimanja_SPECIJALNE VRSTE PECIVA I PEKARSKIH PROIZVODA_3.r.

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_Word – Ispis dokumenta_3.r.

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_Word – Mijenjanje obilježja pisma_3.r.

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_Word – Oblikovanje stranice_3.r.

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_Word – Oblikovanje teksta_3.r. (1)

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_Word – Obrubi i sjenčanja_3.r.

Pekar_Mesar_Mljekar_Računalstvo_Word – Zaglavlje i podnožje_3.r.

06. travnja 2020.:

Pekar_Čuvanje i transport pekarskih proizvoda_Greške kruha i peciva _ 3 razred

Pekar_Praktičnanastava_Paprenjaci-Zlatne ruke_3.r.

Pekar_Tehnologija zanimanja_PROIZVODNJA MEDENJAKA_3.r.

02. travnja 2020.: 

Pekar_Praktič nastava u školi_Izrada štrukli_3 raz

26. ožujka 2020.: 

Pekar_Zajednička tema_Izrada online upitnika – Zdrava prehrana_1.,2.,3 raz

23. ožujka 2020.:

Pekar_Tehnologija zanimanja_Posebna prehrana-celijakija_3 raz