Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020.

Upute su izrađene u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja,  Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Agencijom za odgoj i obrazovanje

Napomena: Ove upute odnose se i na ustanove za obrazovanje odraslih te na polaznike formalnih programa obrazovanja odraslih.