S obzirom da se od 16. ožujka 2020. odmah i u cijelom sustavu prešlo na nastavu na daljinu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u travnju je donijelo Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu. Temeljem Uputa, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih izradila je Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za sustav strukovnog obrazovanja. Kako sustav strukovnog obrazovanja obuhvaća različita područja/obrazovne sektore, nije moguće donijeti jedinstvene upute, već se u ovom dokumentu donose prijedlozi za provođenje procesa vrednovanja i ocjenjivanja znanja i vještina te izradbe i obrane završnog rada tijekom nastave na daljinu. U dokumentu Primjeri za provođenje projekata, vrednovanja i ocjenjivanja po obrazovnim sektorima donosimo prijedloge koje vam mogu poslužiti u daljnjem radu, a koje su ustupili nastavnici strukovnih škola. Dokumente možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu_ASOO

Primjeri za provođenje projekata, vrednovanja i ocjenjivanja_ASOO

Također, objavljujemo i dokument s detaljnijim uputama i preporukama o provođenju procesa vrednovanja i ocjenjivanja tijekom nastave na daljinu u sustavu obrazovanja odraslih: Preporuke za provođenje procesa vrednovanja i ocjenjivanja tijekom nastave na daljinu u sustavu obrazovanja odraslih.