Kako bi kao zajednica imali što veći uspjeh u prevenciji širenja novog koronavirusa i sprječavanju stigmatizacije oboljelih ili osoba u izravnom i neizravnom kontaktu sa oboljelima Crveni križ Republike Hrvatske proveo je u suradnji sa školama on-line edukaciju na teme Koronavirus – osnovna znanja i preventivne mjere i Stigmatizacija osoba nastala pojavom bolesti covid-19.

Materijali sa on-line edukacije dostupni su u mapi Zajedničke teme sektora Zdravstvo i socijalna skrb.